/Het is verboden zaken mee te nemen als: eten, alcohol, drank,
flessen, blikjes, glaswerk, paraplu’s met scherpe punten,
deodorant en verboden middelen.

/ Dieren zijn niet toegestaan.

/ Mensen met VIP-vrijkaarten en/of reservering eerst melden aan de   kassa.

/ Toegangskaarten of gedeeltes daarvan zijn niet inwisselbaar voor geld.

/ In het gehele complex geldt een rookverbod. Een rokersruimte is aanwezig.

/ Parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen.
Wegsleepregeling van kracht.

/ Het is verboden op en rondom het terrein folders, flyers of andere zaken te   verspreiden.

/ Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard)drugs is ten strengste   verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.

/ Alle hard en softdrugs wordt in beslag genomen.

/ Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of   geestelijk letsel als gevolg van een bezoek.

/ De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan   eigendommen en/of goederen ven de bezoekers.

/ Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en   geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten   aan worden ontleend.

/ Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen   van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij   het evenement.

/ De organisatie kan bezoekers de toegang weigeren.

/ Het is verboden voor bezoekers jonger dan 21 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen.

/ Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.