Aan de inhoud van deze site kunnen op generlei wijze rechten worden ontleend.

Kerstplaza Groningen en de met haar gelieƫrde maatschappijen en/of haar partners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site.